Γρηγόρης Τσιούμαρης

Εντάξεις νέων και πορεία υφιστάμενων έργων και επιχορηγήσεις Σεπτεμβρίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εντάξεις νέων και πορεία υφιστάμενων έργων και επιχορηγήσεις Σεπτεμβρίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

Εντάξεις νέων και πορεία υφιστάμενων έργων και επιχορηγήσεις Σεπτεμβρίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

07/09/2021

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει των Ν.3614/2007,4412/2016 και 4782/2021 καθώς και την Υ.Α.10926/ΦΕΚ Β302/5.2.2020 μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΜΟΔ Α.Ε., τον ορισμό μέλους παρακολούθησής της σύμφωνα με το άρθρο 5 και πρόταση στελέχους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης μίσθωσης έργου του βοηθού επίβλεψης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ¨Υποστήριξη της επίβλεψης του έργου του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας μέσω εξωτερικού συνεργάτη Μηχανικού-Βοηθού επίβλεψης: «MIS50070753, Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης» με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας¨ Προϋπολογισμού: 59.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Προϋπολογισμού: 718.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2021
 • Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ με Φ.Π.Α. (Ποσό συμμετοχής της Π.Ε. Κοζάνης: 4.819.000,00€ με Φ.Π.Α)
 • Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση λαμπαδηφορίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

17/09/2021

 • Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Έρευνα αξιοποίησης αιθέριου ελαίου και ανθόνερου λεβάντας και ρίγανης, ως συστατικών για την παρασκευή αντισηπτικών χεριών και άλλων καινοτόμων εφαρμογών» Προϋπολογισμού: 31.000,00€ (Με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εκδήλωσης Μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020, έκδοση Απόφασης Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων για το έργο : «Προμήθεια δύο λεωφορείων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» προϋπολογισμού 230.000,00 (με Φ.Π.Α.) Εκτός ημερησίας

 

28/09/2021

 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.378.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016 για τη μελέτη του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» Προϋπολογισμού: 29.946,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρρευμα» Προϋπολογισμού: 000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης.