Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310552 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ” ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, ΝΕΡΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ” ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, ΝΕΡΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1319286 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ ΑΦΜ 113288007 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΖ789832 Αριθμός ΓΕΜΗ   Εκδίδουσα αρχή   […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΝΗΣ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΝΗΣ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1152811 (ver. 1) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΝΗΣ ΑΦΜ 061875506 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΜ093208 Αριθμός ΓΕΜΗ 130046836000 Εκδίδουσα αρχή Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6977162795 Email info@herbsandoils.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ζακετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ζακετών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310553 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ ΑΦΜ 046208965 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΗ288633 Αριθμός ΓΕΜΗ 011767936000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6945214979 Email mpakottas@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΚΕ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΚΕ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1139155 (ver. 3) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Ι Κ Ε ΑΦΜ 801999753 Αριθμός ΓΕΜΗ 011287436000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΑΧΙΛΛΕΑΣ Επώνυμο ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΕ125875 Εκδίδουσα αρχή ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Ι Κ Ε” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ Ι Κ Ε” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1139139 (ver. 3) Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1311476 Είδος επιχείρησης Νομικό πρόσωπο Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ 998676997 Αριθμός ΓΕΜΗ 010952536000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επώνυμο ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΙ350025 Εκδίδουσα αρχή Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1312736 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1316816 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ” ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΖΥΘΟΙ, ΟΙΝΟΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ” ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΖΥΘΟΙ, ΟΙΝΟΙ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1312231 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΑΦΜ 027158976 Αριθμός ΓΕΜΗ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΙ325268 Εκδίδουσα αρχή Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6947202402 Email dem-pota@otenet.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Κοζάνης Οδός/Θέση 1ο […]

Όλο το άρθρο