Δομές

Δομές

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.):

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις δομές αυτές μπορεί να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.):

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ):

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, δεν εργάζονται και έχουν ανάγκη από ένα σύνολο υπηρεσιών που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Κεντρικός σκοπός του είναι η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί, η διερεύνηση και εξέλιξη ιδιαίτερων ικανοτήτων τους μέσω δημιουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, εικαστικών αναζητήσεων και εν γένει δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. (ΑίτησηΔικαιολογητικά)

Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Α.ΜΕ.Α (ΑίτησηΔικαιολογητικά)

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Η.Φ.Η. (Αίτηση και Δικαιολογητικά)

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίων (ΑίτησηΔικαιολογητικά)

Δομές Δημόσιας Υγείας