Επικοινωνία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης

Γραμματεία (info.kozani@pdm.gov.gr)

Τηλέφωνο: 2461351590

 

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με όποια Διεύθυνση, Τμήμα ή υπάλληλο επιθυμείτε μέσω των στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο:

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΠΕ Κοζάνης