Επικοινωνία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης

Γραμματεία (info@kozani.pdm.gov.gr)

Τηλέφωνο: 2461351590

Φαξ: 2461040793

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO): dpo@pdm.gov.gr

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με όποια Διεύθυνση, Τμήμα ή υπάλληλο επιθυμείτε μέσω των στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο:

Τηλεφωνικός Κατάλογος Π.Ε. Κοζάνης