Σύλλογος Υπαλλήλων Παράρτημα Κοζάνης

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ιδρύθηκε το 1996 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνηςμε αύξοντα αριθμό 1754//27-11-1996. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν 36.

Στη συνέχεια το 2012 έγινε τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 2749//20-10-2012.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών έχει Τοπικά Παραρτήματα.