Σύλλογος Υπαλλήλων Παράρτημα Κοζάνης

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ιδρύθηκε το 1996 και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνηςμε αύξοντα αριθμό 1754//27-11-1996. Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου ήταν 36.

Στη συνέχεια το 2012 έγινε τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 2749//20-10-2012. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών έχει Τοπικά Παραρτήματα.

Την 18 Σεπτεβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες εκλογές. Σε σύνολο 378 εγγεγραμμένων ψήφισαν 281 άτομα. Από τις εκλογές και κατόπιν προέκυψε το παρόν Δ.Σ. αποτελούμενο από τους:

Τοπική Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Κοζάνης

Πρόεδρος: Ναζλή Αμπατζίδου Κοζάνη 2461 351 417
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κωνσνταντάς Κοζάνη 2461 351 155
Ταμίας: Βάια Καλπάκη Κοζάνη 2461 351 228

Η θητεία της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής (3).