23.122.874€ της Π.Ε. Κοζάνης για το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών στον Πρωτογενή Τομέα

23.122.874€ της Π.Ε. Κοζάνης για το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών στον Πρωτογενή Τομέα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

23.122.874€ της Π.Ε. Κοζάνης για το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών στον Πρωτογενή Τομέα

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη για την ένταξη του μεγαλύτερου έργου όλων των εποχών με τίτλο «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης»,

που προγραμμάτισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης για ολόκληρη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας, στάλθηκαν οι επιστολές προς τους 5 Δημάρχους της Π.Ε. Κοζάνης ώστε να δρομολογήσουν την δέσμευση των ποσών της συμμετοχής τους  και τις αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών τους ώστε να υπογραφεί η απαιτούμενη Προγραμματική Σύμβαση και να μπορέσουν οι Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα να προχωρήσουν στην δημοπράτηση του έργου.

Ένα έργο για ΟΛΟΥΣ τους επιχειρηματίες του Πρωτογενούς Τομέα (ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ).

Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έχουμε λοιπόν:

 • 895 ωφελούμενες επιχειρήσεις
 • 471 δρόμους (ασφαλτόστρωση και χαλικόστρωση)
 • 372,88 χλμ
 • 1.506.202,50 τ.μ. επιφάνεια οδοστρωσίας και
 • 20.118.000 € συνολικό προϋπολογισμό

όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΙ km ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ m2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 93+45=138 105,6 255 432286 4.739.130,00 5.450.000,00
ΕΟΡΔΑΙΑΣ 56+35=91 70 163 303103 3.113.043,00 3.580.000,00
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 8+4=12 5,8 14 22830 267.829,09 308.000,00
ΒΟΪΟΥ 81+41=122 89,6 216 338877,5 4.343.500,00 5.110.000,00
ΣΕΡΒΙΩΝ 82+26=108 101,88 247 409106 4.819.500,00 5.670.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 471 372,88 895 1.506.202,50 17.283.002,09 20.118.000,00

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή ξεκίνησε ήδη και έχει δημοπρατήσει την Β΄ Φάση όπου συμπεριέλαβε αιτήματα από το 2015 έως τον πρώτο χρόνο της θητείας της με 113 ωφελούμενες επιχειρήσεις και επιφάνεια οδοστρωσίας 162.090 τ.μ.

Έτσι συνοψίζοντας την Β΄ και Γ ΄Φάση έχουμε:

 • 1008 ωφελούμενες επιχειρήσεις του Πρωτογενούς Τομέα
 • 533 δρόμους (ασφαλτόστρωση και χαλικόστρωση)
 • 412,59 χλμ
 • 1.668.292,50 τ.μ. επιφάνεια οδοστρωσίας και
 • 22.518.000,00 € συνολικό προϋπολογισμό
ΦΑΣΗ ΔΡΟΜΟΙ km ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ m2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ
Β΄ΦΑΣΗ 62 39,71 113 162.090,00 2.040.000,00 2.400.000,00
Γ΄ΦΑΣΗ 471 372,88 895 1.506.202,50 17.283.002,09 20.118.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 533 412,59 1008 1.668.292,50 19.323.002,09 22.518.000,00

 

Για το ίδιο έργο η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή είχε ξεκινήσει με προϋπολογισμό 604.874,05€ (Α΄ Φάση) για 24 επιχειρήσεις και 9 χλμ. κι έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ξεπερνά τα 23.000.000€ (23.122.874,05€)

Συνεπώς αναμένεται να ικανοποιηθεί το 98% περίπου των επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τομέα που πλέον θα έχουν ομαλή, ασφαλή και ταχύτατη πρόσβαση στους κύριους οδικούς άξονες.

Παρόλο που η τελική ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων ήταν ο Σεπτέμβριος 2020 δυστυχώς κάποιοι συντοπίτες μας για λόγους κυρίως έλλειψης ενημέρωσης συνεχίζουν ακόμα να φέρνουν μέχρι και σήμερα αιτήσεις στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη.

Φυσικά η πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής είναι να συμπεριληφθεί και η πλέον απομακρυσμένη γωνιά του Νομού Κοζάνης και η βούληση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη είναι:

 • Είτε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μέσω του υφιστάμενου προγράμματος (εφ΄ όσον νομίμως το τακτοποιήσουν οι Υπηρεσίες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης)
 • Είτε με μία εργολαβία «σκούπα» που θα συμπεριλάβει και τις τελευταίες αιτήσεις που υποβλήθηκαν με καθυστέρηση

 

Έτσι δίνεται ακόμα μία τελευταία ευκαιρία στις επιχειρήσεις του Πρωτογενούς Τομέα της Π.Ε. Κοζάνης (Νομού) να συμμετέχουν στο ογκωδέστατο αυτό έργο και να κλείσει αυτό το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα.

23.122.874€ της Π.Ε. Κοζάνης για το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών στον Πρωτογενή Τομέα