497.600 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη Μελέτη μετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στα κτίρια της Βιβλιοθήκης και της αίθουσας διαλέξεων του οικισμού Πτολεμαΐδα V (εργατικές κατοικίες)

497.600 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη Μελέτη μετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στα κτίρια της Βιβλιοθήκης και της αίθουσας διαλέξεων του οικισμού Πτολεμαΐδα V

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

497.600 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη Μελέτη μετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στα κτίρια της Βιβλιοθήκης και της αίθουσας διαλέξεων του οικισμού Πτολεμαΐδα V (εργατικές κατοικίες)


Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια, εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 (τοπικός πόρος) για την «Μελέτη μετεγκατάστασης Ειρηνοδικείου Εορδαίας στα κτίρια της Βιβλιοθήκης και της αίθουσας διαλέξεων του οικισμού Πτολεμαΐδα V (εργατικές κατοικίες)», κατά την Οικονομική Επιτροπή της 7ης Σεπτεμβρίου 2023.

Αντικείμενο του έργου, το οποίο προέκυψε μέσα από πολύμηνη διαβούλευση με τον αρμόδιο φορέα, είναι η μελέτη για την αλλαγή χρήσης και προσαρμογή υφιστάμενων κτισμάτων σε χώρο Ειρηνοδικείου Εορδαίας και των λοιπών απαιτητών λειτουργικών χώρων. Η αναμόρφωση και ανακατασκευή αφορά τα υφιστάμενα κτίσματα της αίθουσας διαλέξεων και του χώρου βιβλιοθήκης. Στα εν λόγω κτίρια θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά και εγκατάσταση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, το οποίο προς το παρόν στεγάζεται στο κέντρο της πόλης της Πτολεμαΐδας σε κτίριο ακατάλληλο για την λειτουργία αυτή. Πρόκειται για ένα κτίριο κατασκευασμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και δεν πληροί τις απαιτήσεις για την λειτουργία ενός Ειρηνοδικείου. Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται άμεση η ανάγκη μετεγκατάστασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας σε νέο χώρο, όπου θα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.

Το παρόν έργο σκοπεύει στην αξιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα από το Ειρηνοδικείο Εορδαίας των υφιστάμενων κτισμάτων της Δ.ΥΠ.Α., πρώην Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών και η μετατροπή των χώρων αυτών σε χώρο ακροατηρίου και των λοιπών απαιτητών λειτουργικών χώρων. Επίσης στη γενική αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος αναψυχής πλησίον του αστικού ιστού, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 1,5χλμ από το κέντρο της πόλης της Πτολεμαΐδας.

Με το έργο αυτό θα δημιουργηθούν νέοι, λειτουργικά σχεδιασμένοι χώροι που θα διευκολύνουν την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, θα μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες και θα είναι εύκολη η πρόσβαση για τα ΑΜΕΑ.