Αιτήματα πολιτών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το μήνυμά σας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει και άμεσα ο υπεύθυνος υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα σας απαντήσει.

    EU e-Privacy Directive

    Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να ελέγχει την πιστοποίηση της πλοήγησης και άλλων λειτουργιών, στο internet. Χρησιμοποιώντας το site μας, σημαίνει πως συμφωνείτε να εφαρμόσουμε τα cookies στη συσκευή σας.

    Ενημέρωση περί του e-Privacy Directive (EU Cookie Law)

    Προβολή GDPR Κανονισμού

    Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων