Πρόσκληση σε συμμετοχή Διαγωνισμού για τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συμμετοχή Διαγωνισμού για τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Παρακαλούμε όσοι από τους κατόχου Μηχανημάτων ήτοι: Διαμορφωτήρων, Φορτωτών, Γερανών, Αποχ. Μηχανημάτων, Τρακτέρ  κ.λ.π. επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Αποχιονισμό του Επαρχιακού  Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης κατά την χειμερινή περίοδο 2014-2015, να προσέλθουν την 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητηρίου, 3ος όροφος, στο γραφείο του Διευθυντή  κ. Γρίβα Κωνσταντίνου Νο 25) για να δηλώσουν συμμετοχή. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας και της ταυτότητας. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Αποχιονισμός

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Π.Δ.Μ.

προεκτιμώμενης αμοιβής 856.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1α, του
ΠΔ 60/2007 » Διαβάστε περισσότερα !!!

Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για τον αποχιονισμό του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Κοζάνης

Αποχιονισμός

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’2540) και υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και την υπ’αριθμ. 44/24-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., την Τρίτη 23 Απριλίου 2013  και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, 3ος Όροφος), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των υπηρεσιακών  μελών και συγκεκριμένα των τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού  για τον

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3