Αποχιονισμός

Ανακοίνωση Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2015-2016

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για το τμήμα ΙΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, τμήμα ΙV ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, τμήμα V ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΤΣΟΤΥΛΙ, τμήμα VI Σέρβια. Οι όροι της διαπραγμάτευσης  που εγκρίθηκαν με την 1844/2014/05-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας (έδρα) στα γραφεία της στη ΖΕΠ Κοζάνης

2. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 502.322,00 € με ΦΠΑ.
3. Οι όροι διαπραγμάτευσης εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με την 242 /15/ -11-2015 απόφαση του (ΑΔΑ ΨΨΓ97ΛΨ-ΨΡΦ).
4. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της ΔΤΕ ΕΔΡΑΣ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση