Αποχιονισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για την μίσθωση εκχιονιστικών μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Παρακαλούμε όσοι από τους κατόχους Μηχανημάτων ήτοι: Διαμορφωτήρων, Φορτωτών, Γερανών, Αποχιονιστικών Μηχανημάτων, Τρακτέρ κ.λ.π. επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Αποχιονισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016, να προσέλθουν την 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητηρίου, 3ος όροφος, στο γραφείο του Διευθυντή κ. Γρίβα Κωνσταντίνου Νο 25) για την διαπραγμάτευση μίσθωσης μηχανημάτων και συμμετοχή αυτών. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας και της ταυτότητας.

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Κων/νος Γρίβας
Πολ/κός Μηχ/κός με Β’ β.

 ΑΔΑΜ:15PROC003425076 2015-12-03

 ΑΔΑ: 6ΓΥ17ΛΨ-8ΧΙ