Γρηγόρης Τσιούμαρης

Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

06/07/2021

 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και ορισμός μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σισανίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 49.652,60 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Λουκομίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 108.181,68 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σπάρτου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 132.668,61 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της, για το έργο:
  «Μελέτες βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρεία-Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση «χάνδακας» Προϋπολογισμός: 194.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 22ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 2.373.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
13/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» νοσοκομείο Κοζάνης».
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας».
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστόπετρας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Ορεινού Αγώνα Προφήτης Ηλίας, την 7η Αυγούστου του 2021.
20/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 • Έγκρισης Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», Προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00 € (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

 

27/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.511.290.32 (χωρίς Φ.Π.Α)
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Συνολικού Προϋπολογισμού:1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α)
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου : «Προσδιορισμός της γενετικής ταυτότητας του Πλαγιοτροχαστή Ίππου Μακεδονίας και αξιολόγηση της ενδεχόμενης αναγνώρισης του ως αυτόχθονη Ελληνική φυλή»

 

Γρηγόρης Τσιούμαρης