Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Γρηγόρης Τσιούμαρης

Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Εισηγήσεις Ιουλίου του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη

Προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

06/07/2021

 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και ορισμός μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σισανίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 49.652,60 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Λουκομίου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 108.181,68 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της για το έργο:
  «Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος Σπάρτου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 132.668,61 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Εισήγηση Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και τον ορισμό μελών παρακολούθησής της, για το έργο:
  «Μελέτες βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρεία-Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση «χάνδακας» Προϋπολογισμός: 194.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 • Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 22ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου» Προϋπολογισμού: 32.500,00€ (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 2.373.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
13/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» νοσοκομείο Κοζάνης».
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας».
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασβεστόπετρας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Ορεινού Αγώνα Προφήτης Ηλίας, την 7η Αυγούστου του 2021.
20/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 • Έγκρισης Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», Προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00 € (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

 

27/07/2021
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.511.290.32 (χωρίς Φ.Π.Α)
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Συνολικού Προϋπολογισμού:1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α)
 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου : «Προσδιορισμός της γενετικής ταυτότητας του Πλαγιοτροχαστή Ίππου Μακεδονίας και αξιολόγηση της ενδεχόμενης αναγνώρισης του ως αυτόχθονη Ελληνική φυλή»

 

Γρηγόρης Τσιούμαρης