Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια αναγκαίων ειδών για τη διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ερωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Απόφαση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Π.Δ 26/2012 « Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57΄ Α)»
2. Το αριθμ. 7898/27-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τα αναγκαία είδη για την διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3. Την αριθμ. 682/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
4. Την αριθμ. 683/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και επιτροπής παραλαβής των ειδών για την διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και ποσοτήτων που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα για τη διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η προμήθεια των αναγκαίων ειδών θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των κλειστών προσφορών που θα υποβάλλουν οι Βιβλιοχαρτοπώλες Ν. Κοζάνης στη Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, γραφείο 4 (ημιόροφος) το αργότερο μέχρι Δευτέρα 5 Μαϊου και ώρα 11:00 π.μ. από την παρακάτω Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

Απόφαση για “Προμήθεια αναγκαίων ειδών για τη διενέργεια των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη του Ερωπαϊκού Κοινοβουλίου”