Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2474/8-4-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) έχει εκδώσει προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) για την
πλήρωση θέσεων προσωρινών υπαλλήλων, ως ακολούθως:

ECHA/TA/2014/006 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD8 (M/F)

ECHA/TA/2014/005 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD7 (M/F)

Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 12-5-2014.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Συνημμένα:

– ECHA Vacancy Notice

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

– Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΧ-Ζ0Β)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2474/8-4-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) έχει εκδώσει προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) για την
πλήρωση θέσεων προσωρινών υπαλλήλων, ως ακολούθως:

ECHA/TA/2014/006 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD8 (M/F)

ECHA/TA/2014/005 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD7 (M/F)

Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 12-5-2014.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Συνημμένα:

– ECHA Vacancy Notice

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

– Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΧ-Ζ0Β)

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (6-5-2014)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2474/8-4-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
(ECHA) έχει εκδώσει προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) για την
πλήρωση θέσεων προσωρινών υπαλλήλων, ως ακολούθως:

ECHA/TA/2014/006 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD8 (M/F)

ECHA/TA/2014/005 Scientific Officer – Socio-Economic Analysis AD7 (M/F)