Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Ρυμνίου – Τριγωνικού»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο δρόμο Ρυμνίου – Τριγωνικού»

με προϋπολογισμό: 68.900,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Διαβάστε εδώ την περίληψη διακήρυξης rymnio-trigwniko

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη diakhryksh-rymnio-trigwniko