Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το επαρχιακό οδικό δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου

Διαγωνισμός

Για να διαβάσετε τη περίληψη της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ