Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχειρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

ΕΠΠΕΡΑΑ

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο

πρόσκληση