Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1272006

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΝΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ

800776037

Αριθμός ΓΕΜΗ

140554236000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο

ΝΤΙΟΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ858009

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6979220516

Email

diosfurs17@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΘΩΜΑ ΤΣΙΠΟΥ

Αριθμός

10

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.26159140043015

Γεωγρ. μήκος

21.547882112846395

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

3

Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

200 ΓΟΥΝΙΝΑ ΣΑΚΑΚΙΑ

Επιλέξτε μονάδα Άλλο

Εισάγετε τη μονάδα

ΤΕΜΑΧΙΑ

Αρ. εργαζομένων: < 10

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΑ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-ntios-monoprosopi-anonymi-etaireia