Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ζακετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ζακετών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310553 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ ΑΦΜ 046208965 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΗ288633 Αριθμός ΓΕΜΗ 011767936000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6945214979 Email mpakottas@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ετοιμων ενδυμάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ετοιμων ενδυμάτων Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309790 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309200 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΦΜ 068099988 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΗ789931 Αριθμός ΓΕΜΗ 011223936000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6973559062 Email malamasfurs@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309648 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΑΦΜ 021721897 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΗ 789543 Αριθμός ΓΕΜΗ 011692836000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6975652224 Email jorge.tsitsaris@hotmail.com Ταχυδρομική […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310370 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια δέρματος και γουναρικών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια δέρματος και γουναρικών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310329 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310548 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΩΤΤΑΣ ΑΦΜ 059613369 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΡ614370 Αριθμός ΓΕΜΗ 142603836000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6948586208 Email ottasn@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310588 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και έτοιμων ενδυμάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και έτοιμων ενδυμάτων Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309814 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ ΑΦΜ 070311182 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΒ856999 Αριθμός ΓΕΜΗ 145022136000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6944304449 Email delimkos@otenet.gr Ταχυδρομική […]

Όλο το άρθρο
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1271948 (ver. 2) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΦΜ 078820628 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) Ξ 653976 Αριθμός ΓΕΜΗ 011482436000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6977320379 Email […]

Όλο το άρθρο