ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια δέρματος και γουναρικών

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια δέρματος και γουναρικών

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1310329

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ

ΑΦΜ

033112641

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΙ328883

Αριθμός ΓΕΜΗ

146998036000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ.ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6978416384

Email

batsis.anastasios@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοΐου

Οδός/Θέση

Κ.ΔΟΥΚΑ

Αριθμός

56

Τ.Κ.

50300

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.25

Γεωγρ. μήκος

21.55

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΩΣ 400 Τ.Μ.

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

1996

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

1316

Εντός πολυώροφης οικοδομής ‘Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

14.20.10.01 Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλέτερ και ζακετών

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια δέρματος και γουναρικών (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1310329.000