ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “REFENERGY ΙΚΕ” Κατασκευή ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “REFENERGY ΙΚΕ” Κατασκευή ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και επισμάλτωση ηλιακών θερμοσιφώνων και εξαρτημάτων

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1317731

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

REFENERGY ΙΚΕ

ΑΦΜ

800982400

Αριθμός ΓΕΜΗ

146261636000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο

ΚΙΚΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΕ334536

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6948206159

Email

kikiskost@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Κάτω σφαγεία 4 – Κασλάς

Αριθμός

4

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.3037960104908

Γεωγρ. μήκος

21.80826182105707

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.51.24 Κατασκευή άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών

27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.11.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών προϊόντων

33.11.11.01 Υπηρεσίες επισκευής (με επισμάλτωση, αλλαγή χρώματος κλπ) μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Κατασκευή ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και επισμάλτωση ηλιακών θερμοσιφώνων και εξαρτημάτων

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “REFENERGY ΙΚΕ” Κατασκευή ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και επισμάλτωση ηλιακών θερμοσιφώνων και εξαρτημάτων (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1317731.000