ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1310588

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΑΦΜ

050361618

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ858847

Αριθμός ΓΕΜΗ

011132136000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6944592080

Email

kosmidisdimitrios@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοΐου

Οδός/Θέση

5ο χλμ Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης

Αριθμός

Τ.Κ.

50001

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.1744

Γεωγρ. μήκος

21.2547

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας του κτιρίου (αρ. οικ. άδειας: 242/1988) , η χρήση στο κτίριο (και κατ’ επέκταση στο γήπεδο) έχει καθοριστεί και είναι της βιοτεχνίας γούνας και της αποθήκης (υπόγειο) . Στην περιοχή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης και επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια και οι βιοτεχνίες.

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2021

Τεύχος

Δ

Αριθμός τεύχους

252

Εντός πολυώροφης οικοδομής ‘Οχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20.10 Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Η υπό εξέταση δραστηριότητα αφορά την κατασκευή ενδυμάτων, με πρώτη ύλη τεμάχια γουναρικών. Πιο ειδικά, τα γουναρικά που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, ράβονται και διαμορφώνονται σε έτοιμα ενδύματα σε ραπτικές μηχανές που βρίσκονται εντός του εργαστηρίου, με βάση τα επιθυμητά κάθε φορά σχέδια (πατρόν). Στη συνέχεια, τα παραγόμενα ενδύματα καθαρίζονται, αποθηκεύονται και εκτίθενται εντός του χώρου του εργαστηρίου, για τους υποψήφιους πελάτες της επιχείρησης.

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1310588.000

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ