ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ "ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ.

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1301944 (ver. 1)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΦΜ

999134520

Αριθμός ΓΕΜΗ

011176836000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

Όνομα

ΛΑΖΑΡΟΣ

Επώνυμο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ349216

Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2461095545

Email

egnaebe@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ ΚΟΙΛΩΝ

Αριθμός

Τ.Κ.

50150

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγρ. πλάτος

40.180618

Γεωγρ. μήκος

21.441616

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.31.12 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών

38.31.12.02 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Α) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ.Λ.Π) ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ.

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε μορφή pdf)

 

gnwstopoiisi-leitoyrgias-1301944.001