Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1269801

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΦΜ

067924290

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Φ 175952

Αριθμός ΓΕΜΗ

131640436000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6975028018

Email

nena.athanasi@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΤΣΟΤΥΛΙ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΙΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50002

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.263271

Γεωγρ. μήκος

21.325899

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

46.38

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

47.29

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

0.37

Θερμική

4.85

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-parthena-athanasiadoy