Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1268685 (ver. 1)

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΑΦΜ

067924290

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

Φ 175952

Αριθμός ΓΕΜΗ

131640436000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6975028018

Email

nena.athanasi@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Βοίου

Οδός/Θέση

ΤΣΟΤΥΛΙ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΙΑΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50002

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.263271

Γεωγρ. μήκος

21.325899

Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

Στο Ο.Τ. 23 στο Τσοτύλι η χρήση που καθορίζεται είναι της γενικής κατοικίας, όπου επιτρέπονται τα επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά οικόπεδο.

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

Έτος

2018

Τεύχος

Α

Αριθμός τεύχους

114

Εντός πολυώροφης οικοδομής Ναι

Κανονισμός συνιδιοκτησίας Όχι

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

46.38

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

47.29

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

0.37

Θερμική

4.85

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ” Εργαστήριο παρασκευής και πώλησης παραδοσιακών ζυμαρικών (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-metavoli-parthena-athanasiadoy