Γρηγόρης Τσιούμαρης

Εισηγήσεις Ιουνίου, του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, προς την Ο.Ε. και το Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εισηγήσεις Ιουνίου, του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, προς την Ο.Ε. και το Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήσεις Ιουνίου, του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, προς την Ο.Ε. και το Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.

01/06/2021
 • Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.123/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης του έργου:
  «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης – Αιανής», προϋπολογισμού: 13.640,06 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
  «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού: 28.520,48 € με Φ.Π.Α.
08/06/2021

 

 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης για την πράξη: «Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών μονοπατιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία της Διαπραγμάτευσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του έργου:
  «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας – Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα» Προϋπολογισμού: 1.511.290.32 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού, περιμετρικά όλου του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2021
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Αντισφαίρισης αγοριών και κοριτσιών ηλικιών 11-12 ετών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Αντισφαίρισης Πτολεμαΐδας
 • Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Προϋπολογισμού: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 • Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη: «Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τη δημιουργία δικτύου περιπατητικών μονοπατιών στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτική Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020.
15/06/2021

 

 • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμωνος Βλάστης» Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Συντήρηση – βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.346.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. .24%)
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» Προϋπολογισμού: 1.891.935,48 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου», Προϋπολογισμού: 1.439.516,13 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. .24%) Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
  «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα Π.Ε. Κοζάνης».
22/06/2021

 

 • Έγκριση δαπάνης νομικής στήριξης για το έργο: «Ανέγερση νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας Π.Ε Κοζάνης»
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Πανηγυρικού εορτασμού του «Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννου».
29/06/2021

 

 • Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Εργαστηρίου» έως 01/08/2021 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Αθανάσιος Καραβελιάς Ε.Δ.Ε.
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
  «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β’ φάση)» Προϋπολογισμού: 1.935.483,87€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
  «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» προϋπολογισμού δαπάνης» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με ΦΠΑ
 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
  «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμού: 28.520,48 € με ΦΠΑ
 • Έγκριση του Πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 17ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου» Προϋπολογισμού: 21.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση του Πρακτικού I διενέργειας Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την προμήθεια για την δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διλόφου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 362.903,22 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.709.677,42 (χωρίς Φ.Π.Α.)
 • Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πλατεία Μ. Ασίας στην πόλη της Κοζάνης.

 

Προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Δ.Μ.

03/06/2021

 

 • Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο:
  «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμός: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 • Τρόπος δημοπράτησης (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο:
  «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας, Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 • Τρόπο δημοπράτησης (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο:
  «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμός: 69.600,00 € με Φ.Π.Α.
24/06/2021

 

 • Εισήγηση κήρυξης από το Περιφερειακό Συμβούλιο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου
  «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης»
 • Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ με αφορμή την υπολειτουργία-υποβάθμιση του τοπικού υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Βελβεντό.