Απαγόρευση αλιείας στην τεχνητή λίµνη Πολυφύτου, στη Λίµνη Περδίκα και στο γεώφραγµα Πραµόριτσας του Ν. Κοζάνης για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών

Αλιεία

Διαβάστε εδώ την απόφαση