Έκδοση άδειας αλιείας στα µέλη των Αθλητικών Συλλόγων Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης – Πτολεµαΐδας

Αλιεία

Διαβάστε εδώ την απόφαση (7ΖΗΛ7ΛΨ-46Η)