Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Ο.Α.Ε.Δ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων με μεταφορά της θέσης που κατέχουν για τους κλάδους:

ΨΟΘ54691Ω2-525