Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Μετατάξεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων.

7d0o4690bi-1fl