Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων.

7d0o4690bi-1fl