Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πάτμου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Πάτμου , Νομού Δωδεκανήσου , Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (15) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από ΟΤΑ Α΄ και Β ́ βαθμού,Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Πάτμος, 85500 Πάτμος, τηλ. 2247.3.60306.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πάτμου, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Πάτμος, 85500 Πάτμος, τηλ. 2247.3.60306.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

  • Των άρθρων 74, 79 & 181 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων
  • Του άρθρου 68 Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου- Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση- Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011
  • Την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (ΩΜ25ΩΞΦ-98Ε)