Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση ενός (1)  υπαλλήλου ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και μετάταξη ενός (1)  υπαλλήλου  ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1)  υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Μηχανικών στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

7pf846c842-dkp

7pf846c842-dkp