Μετατάξεις

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών στο Υπουργείο Οκονομικών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλων  των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Μηχανικών στο Υπουργείο Οκονομικών

ΒΙΞ4Η-ΗΔΝ