Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 2

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου: «Συντή ρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022»

Τη σύμβαση για τη «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 68.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ541 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, την συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών και βλαβών, την επισκευή, συντήρηση ή αντικατάσταση της σήμανσης των οδών και την συντήρηση κεκλιµένων ιστών και τσιµεντοϊστών.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των δικτύων, η αναβάθμιση των οδικών υποδομών που θα συμβάλλει στην ασφαλή μετακίνηση των  πολιτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης.

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων και Οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας