Εκλογές 2023 - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Βουλευτικές Εκλογές 2023: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Βουλευτικές Εκλογές 2023: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις προσεχείς εκλογές

Μάθε πού ψηφίζεις

Μάθε πού ψηφίζεις

Σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές 2023:

Η Ανακήρυξη των συνδυασμών υποψηφίων Βουλευτών: α) των κομμάτων, β) των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, γ) τους υποψηφίους Βουλευτές Επικρατείας που έχουν προταθεί, και δ) τους μεμονωμένους υποψήφιους (pdf)

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας, Αριθ. Εγκυκλίου: 581, (ΑΔΑ: 6ΗΔΛ46ΜΤΛ6-ΡΜ6)

Η Τροποποίηση της υπ΄αριθ. οικ. 71668/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΚΩ7ΛΨ-1ΧΓ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, λόγω αλλαγής καταστημάτων ψηφοφορίας (ΑΔΑ: 68ΛΘ7ΛΨ-ΘΣΥ)

Η Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων 2023 Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης (ΑΔΑ: 6ΤΚΩ7ΛΨ-1ΧΓ)

 

Αποτελέσματα προηγούμενων εκλογών

Δείτε τα αποτελέσματα προηγούμενων εκλογών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης