Διαγωνισμός

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 2.000 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους: 164.000,00 Euro (με Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

Continue Reading
Διαγωνισμός

Διακήρυξη Προμήθειας Και Μεταφοράς Άλατος Για Τις Ανάγκες Της Π.E. Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2015 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 220 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016. (CPV 34927100-2)

Continue Reading
Επιτροπές

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής για την α) διενέργεια Διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος, β) παραλαβή των προμηθευόμενων ποσοτήτων

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/10-04-2012) και πιο συγκεκριμένα με όσα στο άρθρο 186 παρ.1 αυτού προβλέπονται, αναφορικά με την παραλαβή αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων των εργολαβιών αφενός (και Εγκύκλιος 11/Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/16-05-2012 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., παρ.Ε.1) και αφετέρου σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Μεταφοράς 4.550 τόνων αντιπαγετικού αλατιού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 16/2015 “Επαναπροκήρυξη Διεθνούς ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 4.550  (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 440 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Προμήθεια και μεταφορά 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Αριθμός Διακήρυξης 19/2014 Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 120.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια 1.500 τόνων πρωτογενούς άλατος χειμερινής περιόδου 2013-2014

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για την προμήθεια 1.500 τόνων πρωτογενούς άλατος χειμερινής περιόδου 2013-2014 Αριθμός Διακήρυξης  12/2013

Continue Reading