Διαγωνισμός

Διακήρυξη Προμήθειας Και Μεταφοράς Άλατος Για Τις Ανάγκες Της Π.E. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2015

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αντιπαγετικού αλατιού, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 220 τόνων, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2015 – 2016. (CPV 34927100-2)

Συνολικός προϋπολογισμός του προς προμήθεια είδους : 117.500,00 Euro (με Φ.Π.Α.).

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για προμήθεια 1.500 τόνων αλατιού: 102.500,00 €. (με ΦΠΑ).

• Προϋπολογισμός Δικαιώματος Προαίρεσης προμήθειας 220 τόνων αλατιού: 15.000,00 €. (με ΦΠΑ).

• Συνολικός Προϋπολογισμός 117.500,00 €. (με ΦΠΑ).

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη (6ΟΝΝ7ΛΨ-84Σ)