Συνεργασία ΠΕ Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Συνεργασία ΠΕ Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεργασία ΠΕ Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Συνεργασία ΠΕ Κοζάνης και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, επιχειρεί να δώσει για πρώτη φορά η ΠΕ Κοζάνης σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, μέσω υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 συνολικού ύψους 90.000 ευρώ, την οποία εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια στην Οικονομική Επιτροπή.

Το αντικείμενο του έργου είναι η  συλλογή και διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Υπολείμματα των χημικών ουσιών που παραμένουν στις συσκευασίες διαρρέουν στο περιβάλλον και εκτός από την άμεσα βλαπτική τους δράση στα οικοσυστήματα είναι και τοξικές για τον άνθρωπο, στον οποίο φτάνουν μέσω της τροφικής αλυσίδας αλλά και μετά από άμεση έκθεση.

Αυτό καθιστά τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες φυτοφαρμάκων επικίνδυνα απόβλητα.

Η πρόταση του έργου θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων σε ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων δράσεις για την καταγραφή αλλά και για τον περιορισμό του προβλήματος όπως:

επικοινωνία με  όλους  τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταγραφή των ποσοτήτων φυτοφαρμάκων που διακινούνται στην ΠΕ Κοζάνης, αποτύπωση των σημείων υδροληψίας σε ψηφιακή διαδραστική πλατφόρμα, σύνταξη διαχειριστικής μελέτης, προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και αποκομιδής, πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, εκπαιδεύσεις αγροτών και κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε επίπεδο Περιφέρειας, το οποίο έπειτα θα δύναται να υποβληθεί προς χρηματοδότηση σε κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία, οργάνωση και τεχνογνωσία στη διαχείριση απορριμμάτων και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να είναι η πιο πράσινη περιφέρεια της χώρας και αυτή η πρόθεση εκδηλώνεται εμπράκτως μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη διαμόρφωση ανάλογης παιδείας και κουλτούρας στον αγροτικό πληθυσμό.