Ανεκλυστήρες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (3-1-2022)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (3-1-2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα της ΠΔΜ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 12/01/2022, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη.

Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

 

 

Κωτούλας Βασίλειος

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  –  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο και έκδοση αντίστοιχων Πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα.

Συνολικά προβλέπεται ο ετήσιος περιοδικός έλεγχος εννέα (9) ανελκυστήρων.

Ακολουθούν αναλυτικά βοηθητικά τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα (Πίνακες 1 έως 9)

 

 

Συνημμένα:

  • Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (3-1-2022), σε μορφή pdf

 

pistopoiisi-anelkystiron-pekozanis-2022

 

  • Η οικονομική προσφορά (σε μορφή docx)