Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Σε συνέχεια της αρίθμ. 1786/22 (ΑΔΑ: 66327ΛΨ-ΜΒΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ,  σχετικά με την έγκριση  δικαιολογητικών κατακύρωσης της  1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)135783/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23, και της πράξης 2/2023 του ελεγκτικού συνεδρίου  παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, Δ/νση Οικονομικού γραφείο 20, για υπογραφή της Σύμβασης  προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

 

Η Προϊστάμενη  Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

                               

                                

Καλπάκη Βαϊα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΧΙ 212.144,80 € 8.485,79 €
2 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.242,10 € 369,68 €
3 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε 142.486,75 € 5.699,47 €
4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 26.062,75 € 1.042,51 €
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15.598,80 € 623,95 €
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19.471,20 € 778,85 €
7 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κοζάνης 129.127,25 € 5.165,09 €
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.374,80 € 334,99 €
9 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 47.121,20 € 1.884,85 €
10
ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.379,00 € 335,16 €
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.630,70 € 585,23 €
12 Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &ΣΙΑ Ε.Ε. 35.836,85 € 1.433,47 €
13 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 16.327,50 € 653,10 €
14 ΚΑΓΙΑΟΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9.901,50 € 396,06 €
15 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 129.368,75 € 5.174,75 €
16 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 294.215,95 € 11.768,64 €
17 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ” 56.439,60 € 2.257,58 €
18 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΟΣΤΟΦΟΡΟΣ 178.773,70 € 7.150,95 €
19 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10.395,00 € 415,80 €
20
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 8.983,80 € 359,35 €
21 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.898,50 € 275,94 €
22 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.480,00 € 739,20 €
23 ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.836,80 € 353,47 €
24 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.434,90 € 417,40 €
25 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11.098,50 € 443,94 €
26 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 4.029,90 € 161,20 €
27 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.560,88 € 222,44 €
28 ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21.682,50 € 867,30 €
29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 11.417,70 € 456,71 €
30
ΠΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 3.160,50 € 126,42 €
31 ΠΡΑΣΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 23.015,30 € 920,61 €
32 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.129,90 € 245,20 €
33 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3.129,00 € 125,16 €
34 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ” 59.539,20 € 2.381,57 €
35 ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.157,50 € 286,30 €
36 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16.821,00 € 672,84 €
37 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.036,50 € 481,46 €
38 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν Κοζάνης Α.Ε 213.269,70 € 8.530,79 €
39 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 14.070,00 € 562,80 €
40
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.392,80 € 215,71 €
41 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22.308,30 € 892,33 €
42 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 46.410,00 € 1.856,40 €
43 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.994,70 € 319,79 €