Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Σ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ” ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Σ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ” ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1182711 (ver. 2)

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Σ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ

ΑΦΜ

094123048

Αριθμός ΓΕΜΗ

115089936000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΖ035451

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2351053111

Email

i.mouratidis@mentekidis.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Εορδαίας

Οδός/Θέση

ΣΠΗΛΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμός

Τ.Κ.

50200

Θέση

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.295776

Γεωγρ. μήκος

21.484846

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

11.07.11 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος δραστηριότητας

Eγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

Κινητήρια

592.5

Θερμική

527

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Σ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ” ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-metavoli-s-mentekidis-ae-1182711-002