Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καλονέρι του Δήμου Βοΐου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καλονέρι του Δήμου Βοΐου

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την

ΤΕΤΆΡΤΗ  8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 και ώρα 09:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Βοΐου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

 

Πίνακας Αποδεκτών της Πρόσκλησης στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καλονέρι του Δήμου Βοΐου:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Καλονέρι Αγγέλης Γεώργιος του Ιωάννη υπ.αριθ.955ζ αγροτεμάχιο 7609,00τ.μ. 385/17-10-2006
2 Καλονέρι Αγγέλης Δημήτριος του Ιωάννη υπ.αριθ.712 αγροτεμάχιο 6314,00τ.μ. 384/17-10-2006
3 Καλονέρι Αθανασοπούλου Ναούμα του Δημητρίου υπ.αριθ.871 αγροτεμάχιο 9652,00τ.μ. 115/23-03-1989
4 Καλονέρι Βακαλέρη Πολυξένη του Ιωσήφ υπ.αριθ.642γ αγροτεμάχιο 9988,90τ.μ. 396/17-10-2006
5 Καλονέρι Βασιλειάδης Νικόλαος του Παύλου υπ.αριθ.1233 αγροτεμάχιο 300,00τ.μ. 320/10-10-2006
6
Καλονέρι Βαχτσεβάνος Νικόλαος του Χαραλάμπους αρ.279 οικόπεδο Ο.Τ. 31 4493,00τ.μ. 109592/2905/28-11-2013
Καλονέρι αρ.280 οικόπεδο Ο.Τ. 32
Καλονέρι αρ.281 οικόπεδο Ο.Τ. 33
Καλονέρι αρ.283 οικόπεδο Ο.Τ. 34
Καλονέρι αρ.282 οικόπεδο Ο.Τ. 35
7 Καλονέρι Γαβριηλίδης Γαβριήλ του Σάββα υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο 6871,00τ.μ. 382/17-10-2006
8 Καλονέρι Γκαραγκούνης Νικόλαος του υπ.αριθ.642 αγροτεμάχιο 8642,00τ.μ. 117/23-03-1989
9 Καλονέρι Εγρές Αβραάμ του Ιωάννης υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ 400/17-10-2006
10 Καλονέρι Ευθυμιάδης Αναστάσιος του Χαράλαμπου υπ.αριθ.1246 αγροτεμάχιο 625,75τ.μ 16998/05-10-2006
11 Καλονέρι Ευθυμιάδης  Χαράλαμπος του Μιχαήλ υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο 1590,00τ.μ 383/17-10-2006
12 Καλονέρι Ζαγκοντίνου Αικατερίνη του Αθανασίου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 4805,00τ.μ 116/23-03-1989
13 Καλονέρι Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ευθυμίου υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 7027,00τ.μ 399/17-10-2006
14 Καλονέρι Ζαχαριάδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 5214,90τ.μ 381/17-10-2006
15
Καλονέρι Καλαϊτζής Παναγιώτης του Παντελή υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο 6514,00τ.μ 387/17-10-2006
16 Καλονέρι Καριντζιάς Μαίρη του Ιωάννη υπ.αριθ.1000 αγροτεμάχιο 3900,00τ.μ 378/17-10-2006
17 Καλονέρι Καρσαντελίδου Ελένη του Αριστείδης υπ.αριθ.10Θ αγροτεμάχιο 2089,65τ.μ 395/17-10-2006
18 Καλονέρι Κουκουλέτας Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ. 642α αγροτεμάχιο 3005,00τ.μ 490/09-11-1988
19 Καλονέρι Κουκουλέτας Νικόλαος του Στέργιου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 3885,00τ.μ 118/23-03-1989
20 Καλονέρι Κουκουλέτας Νικόλαος του Στέργιου υπ.αριθ.1000 αγροτεμάχιο 5464,50τ.μ 392/17-10-2006
21 Καλονέρι Κουκουλέτας Στέφανος του Δημητρίου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 1899,65τ.μ 394/17-10-2006
υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 3183,57τ.μ
22 Καλονέρι Κουκουλέτας Στέφανος του Δημητρίου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 4515,00τ.μ 113/23-03-1989
υπ.αριθ. 642α αγροτεμάχιο 8538,00τ.μ
23
Καλονέρι Λουκάς Αλέξανδρος του Μιχαήλ υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 4020,15τ.μ 388/17-10-2006
24 Καλονέρι Λουκάς  Κων/νος του Βασίλειος υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 6850,70τ.μ 398/17-10-2006
25 Καλονέρι Λουκάς  Χρήστος του Δημητρίου υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 2958,50τ.μ 393/17-10-2006
υπ.αριθ. 642νδ αγροτεμάχιο 3438,72τ.μ
26 Καλονέρι Μουστάκας Βασίλειος του Θεόδωρος υπ.αριθ. 206α αγροτεμάχιο 2397,27τ.μ 17170/09-10-2006
27 Καλονέρι Μουστάκα Βασιλική του Βασιλείου υπ.αριθ 955ζ αγροτεμάχιο 3387,00τ.μ 390/17-10-2006
28 Καλονέρι Μουστάκα Σταματία του Παναγιώτη υπ.αριθ 955ζ αγροτεμάχιο 3270,40τ.μ 389/17-10-2006
29 Καλονέρι Μυλωνάς Ιωάννης του Γεωργίου υπ.αριθ…… αγροτεμάχιο 12000,00τ.μ 3659/07-03-2006
30 Καλονέρι Μυλωνάς Θωμάς του Νικολάου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 6370,00τ.μ 388/30-08-1988
31
Καλονέρι Ξάνθος Στέργιος του Θεοδώρου υπ.αριθ. 642 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 401/17-10-2006
Σαριδάκης Σίμος του Νικολάου
32 Καλονέρι Παπαρίζος Χρήστος του Αθανασίου υπ.αριθ. 642γ αγροτεμάχιο 3252,10τ.μ 391/17-10-2006
33 Καλονέρι Περπερής Ιωάννης του Ευστρατίου αρ. 950 οικόπεδο Ο.Τ. 55 652,00τ.μ 5/15-01-2007
34 Καλονέρι Ξάνθος Στυλιανός του Κων/νος υπ.αριθ 1181α αγροτεμάχιο 2879,00τ.μ 397/17-10-2006
υπ.αριθ 712 αγροτεμάχιο 7162,95τ.μ
35 Καλονέρι Τιγλιανίδης Ιωάννης του Γεωργίου υπ.αριθ. 710α αγροτεμάχιο 437,78τ.μ 282/29-09-2006
36 Καλονέρι Χατζηπαντελή Αικατερίνη του Χρήστου υπ.αριθ.10α αγροτεμάχιο 2178,00τ.μ 386/17-10-2006