Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Αιανή του Δήμου Κοζάνης (13-10-2017)

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την

ΤΕΤΆΡΤΗ  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε  για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης  που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Αιανή Βαβλιάρας Σπυρίδων του Νικολάου υπ.αριθ. 83 αγροτεμάχιο 4140,00τ.μ 9385/03-06-2004
2 Αιανή Βάσσος Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 3317αγροτεμάχιο 4268,14τ.μ 10108/04-06-2004
υπ.αριθ. 2086αγροτεμάχιο 3085,01τ.μ
6 Αιανή Γκάγκος Γεώργιος του Γρηγορίου υπ.αριθ. 141 αγροτεμάχιο 4800,00τ.μ 27479/708/02-04-2013 &616/28-9-2017ΕΘΓ&ΕΔ
7 Αιανή Γκάγκου  Βαϊα του Γρηγορίου υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ 9279/02-06-2004
9 Αιανή Γκαραλιός Ζήσης του Γεωργίου υπ.αριθ. 669 αγροτεμάχιο 1064,00τ.μ 44/04-06-2004
υπ.αριθ. 1106 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 1122 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ. 1111 αγροτεμάχιο 1000,00τ.μ
12 Αιανή Γκουλιάρας Αχιλλέας του Δημητρίου υπ.αριθ. 3181 αγροτεμάχιο 5130,00τ.μ 8948/26-05-2004
13 Αιανή Γκουλιάρας Δημήτριος του Αχιλλέα υπ.αριθ. 1920 αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ 8949/26-05-2004
14 Αιανή Γκουρτζιούμης Γεώργιος του Γρηγορίου υπ.αριθ. 1557 αγροτεμάχιο 3200,00τ.μ 9559/04-06-2004
16 Αιανή Γκουρτζιούμης Νικόλαος του Παρασκευά υπ.αριθ. 826 αγροτεμάχιο 1248,00τ.μ 21016/12-01-2007
17 Αιανή Δημτράκης Δημήτριος του Αχιλλέα υπ.αριθ. 772 αγροτεμάχιο 1700,00τ.μ 15277/30-08-2006
18 Αιανή Ευαγγελόπουλος  Γεώργιος του Χρήστου υπ.αριθ. 71 αγροτεμάχιο 8683,00τ.μ 9594/04-06-2004
20 Αιανή Θεοδοσιάδης Ευάγγελος του Χρήστου αρ.534 οικόπεδο Ο.Τ.73 444,00τ.μ 684/23-09-2009
21 Αιανή Καλιαμούτσας Αργύριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 693 αγροτεμάχιο 5313,47τ.μ 10028/04-06-2004
22 Αιανή Καρακούλας Νικόλαος του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 573 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ 9587/04-06-2004
23 Αιανή Καραμανώλας Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1207 αγροτεμάχιο 1525,00τ.μ 9574/04-062004
25 Αιανή Κοντός Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 583 αγροτεμάχιο 3870,25τ.μ 8963/01-06-2004
26 Αιανή Κοντός Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 3519 αγροτεμάχιο 21625,00τ.μ 9974/04-06-2004
28 Αιανή Κύρινας Ιωάννης του Αθανασίου υπ.αριθ. 2899 αγροτεμάχιο 10022,33τ.μ 9394/03-06-2004
31 Αιανή Μελάς Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 617 αγροτεμάχιο 890,34τ.μ 237/11-09-2006
υπ.αριθ. 703 αγροτεμάχιο 3862,50τ.μ
υπ.αριθ. 2181 αγροτεμάχιο 3008,00τ.μ
32 Αιανή Μητσιάκος Βασίλειος του Πάσχου υπ.αριθ. 2086 αγροτεμάχιο 3085,01τ.μ 120674/3228/09-01-2014
33 Αιανή Μητσιάκος Βασίλειος του Πάσχου υπ.αριθ. 2086 αγροτεμάχιο 3085,01τ.μ 150/29-12-2005
υπ.αριθ. 1840 αγροτεμάχιο 9747,75τ.μ
34 Αιανή Μπαλιάκας Δημήτριος του Ευαγγέλου υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 404/17-05-200
35 Αιανή Μπούκος Γεώργιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 3440 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9626/04-06-2004
36 Αιανή Μπούκος Δημήτριος του Αστερίου υπ.αριθ. 3440 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9495/04-06-2004
37 Αιανή Μπούκος Ιωάννης του Αστερίου υπ.αριθ. 3440 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9624/04-06-2004
40 Αιανή Πάλλας Πάσχος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1326 αγροτεμάχιο 1955,15τ.μ 9623/04-06-2004
41 Αιανή Πασχαλίδης Γεώργιος υπ.αριθ. 9434 αγροτεμάχιο 4260,00τ.μ 9434/03-06-2004
42 Αιανή Πελέκας Ζήσης του Κων/νου υπ.αριθ. 2181 αγροτεμάχιο 9990,98τ.μ 10111/04-06-2004
43 Αιανή Πελέκας  Στέργιος του Δημητρίου υπ.αριθ. 141 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ 9651/04-06-2004
45 Αιανή Σιούστης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 974 αγροτεμάχιο 3140,00τ.μ 9439/03-06-2004
46 Αιανή Σιούστης  Ηλίας του Αργύρη υπ.αριθ. 973 αγροτεμάχιο 631,97τ.μ 9438/03-06-2004
47 Αιανή Σιούστης  Πέτρος του Ευάγγελου υπ.αριθ. 3417 αγροτεμάχιο 1374,00τ.μ 9605/04-06-2004
υπ.αριθ. 3421 αγροτεμάχιο 2258,00τ.μ
48 Αιανή Σκουτέλας Παντελής του Βασιλείου υπ.αριθ. 693 αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ 10097/04-06-2004
υπ.αριθ. 1563 αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ
49 Αιανή Τζέλλος Γεώργιος του Ιωάννου αρ. 665  οικόπεδο Ο.Τ.90 1015,00τ.μ 22/16-02-2007
50 Αιανή Τζέλλος  Ευάγγελος του Αθανασίου υπ.αριθ. 1304 αγροτεμάχιο 986,40τ.μ 9826/04-06-2004
51 Αιανή Τζήμα  Σουλτάνα του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 2079 αγροτεμάχιο 5956,86τ.μ 9636/04-06-2004
υπ.αριθ. 2081 αγροτεμάχιο
52 Αιανή Φτάκας Ζήσης του Πάσχου υπ.αριθ. …… αγροτεμάχιο 9636/04-06-2004
54 Αιανή Φτάκας Νικόλαος  του Γεωργίου υπ.αριθ. 2595 αγροτεμάχιο 2770,00τ.μ 9637/04-06-2004
υπ.αριθ. 669 αγροτεμάχιο 700,00τ.μ
υπ.αριθ. 71 αγροτεμάχιο 6530,00τ.μ
55 Αιανή Φτάκας Νικόλαος  του Πάσχου υπ.αριθ. 1563 αγροτεμάχιο 2925,00τ.μ 9638/04-06-2004