Αναδασμός

Εξαγορά διαφόρων εκτάσεων στο αγρόκτημα και συνοικισμό Βαθύλακκος Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ: Εξαγορά διαφόρων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3147/2003 που καταργήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού, στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Απόφαση αριθμ. 111/2017

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με  την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με  την αριθμ 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του, αποτελούμενη από τους:

  1. Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού- Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β,  με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.
  2. Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό, με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.
  • Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη  του τμήματος Αλιείας  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο  της ίδιας Δνσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό και με τη συμμετοχή της υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ Κοζάνης κας  Εγρέ Μαλαματής του Γεωργίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο 13ο Γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης την, 12-10-2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 πρωινή και 13-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 παρουσία της Γραμματέας  κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας

 για να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 12635/31-12-2003
2 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 15343/31-08-2006
3 Βαθύλακος Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
4 Βαθύλακος Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
5 Βαθύλακος Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
6 Βαθύλακος Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1406 αγροτεμάχιο 5209,48 401/15-10-2006
υπ.αριθ.1407 αγροτεμάχιο
7 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ υπ.αριθ.1234 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 19637/31-12-2003
8 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
9 Βαθύλακος Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 7658,66τ.μ. 4612/10-03-2004
10 Βαθύλακος Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 8362,82τ.μ. 4611/10-03-2004
11 Βαθύλακος Αμπατζίδηςς Αναστάσιος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/8/1978
12 Βαθύλακος Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
13 Βαθύλακος Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
14 Βαθύλακος Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
15 Βαθύλακος Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
16 Βαθύλακος Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
17 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
18 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
19 Βαθύλακος Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
20 Βαθύλακος Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
21 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ. 25 αγροτεμάχιο 1787,47τ.μ.. 9640/04-06-2004
22 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο 6856,00τ.μ. 9644/04-06-2004
23 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 3078,21τ.μ. 9645/04-06-2004
24 Βαθύλακος Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
25 Βαθύλακος Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
26 Βαθύλακος Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
27 Βαθύλακος Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ. 18/9/1978
28 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 07/09-/1978
29 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9409/06-07-1978
30 Βαθύλακος Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους υπ.αριθ.44    αγροτεμάχιο 3119,00τ.μ. 19636/31-12-2003
31 Βαθύλακος Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου υπ.αριθ. 74   αγροτεμάχιο 1080τ.μ. 136/08-01-2004
32 Βαθύλακος Δημητριάδου Άννα του Χρήστου υπ.αριθ. 30 αγροτεμάχιο 19250τ.μ 135/08-01-2004
33 Βαθύλακος Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4702/12-03-2004
34 Βαθύλακος υπ.αριθ. 1175 αγροτεμάχιο 2622,77τ.μ.
35 Βαθύλακος Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους υπ.αριθ. 720 αγροτεμάχιο 12988,15τ.μ. 4217/03-03-2004
36 Βαθύλακος Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
37 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
38 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9669/04-06-2004
39 Βαθύλακος Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
40 Βαθύλακος Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
41 Βαθύλακος Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9663/04-06-2004
42 Βαθύλακος Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9668/04-06-2004
43 Βαθύλακος Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
44 Βαθύλακος Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
45 Βαθύλακος Ηλιάδης  Ηλία του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
46 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 21/9/1978
47 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 10226/25-07-1978
48 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννη & Ελευθεριάδης Στυλιανος του Θεοφάνη υπ.αριθ. 239 αγροτεμάχιο 3500.00τ.μ 5947/06-04-2004
49 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1196 αγροτεμάχιο 1827.00τ.μ 9323/25-05-2005
50 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1325 αγροτεμάχιο 4417.67τ.μ 9322/25-05-2006
51 Βαθύλακος Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου υπ.αριθ.981 αγροτεμάχιο 2261.66τ.μ 9971/04-06-2004
52 Βαθύλακος Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία υπ.αριθ.805  αγροτεμάχιο 9571.47τ.μ 9972/04-06-2005
53 Βαθύλακος Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου υπ.αριθ.1267 αγροτεμάχιο 2000,19τ.μ. 19640/31-12-2003
54 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
55 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 217 αγροτεμάχιο 1536,64τ.μ. 4221/31-03-2004
υπ.αριθ. 222 αγροτεμάχιο 2499,00τ.μ.
56 Βαθύλακος Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4222/03-03-2004
57 Βαθύλακος Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
58 Βαθύλακος Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
59 Βαθύλακος Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
60 Βαθύλακος Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 2955/16-11-1995
61 Βαθύλακος Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
62 Βαθύλακος Καρασαρίδης Εφραίμ του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
63 Βαθύλακος Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 11/9/1978
64 Βαθύλακος Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
65 Βαθύλακος Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
66 Βαθύλακος Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
67 Βαθύλακος Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 1009 αγροτεμάχιο 1904,00τ.μ. 9324/25-05-2006
68 Βαθύλακος Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη υπ.αριθ.      αγροτεμάχιο 1984,00τ.μ. 9177/01-06-2004
69 Βαθύλακος Κιρτικίδης Παύλος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
70 Βαθύλακος Κιρτκιίδης Σάββας του Ιορδάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
71 Βαθύλακος Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου υπ.αριθ. 1329 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 4215/03-03-2004
72 Βαθύλακος Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
73 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου υπ.αριθ. 1305 αγροτεμάχιο 3148,00τ.μ 93/11/9/2006
74 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Ζαφείριος του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
75 Βαθύλακος Κυπριώτης  Ζαφείριος του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
76 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
77 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
78 Βαθύλακος Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
79 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
80 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10411/21-08-2009
81 Βαθύλακος Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
82 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 14/9/1978
83 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 9739/04-06-2004
84 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9996/02-06-2006
85 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
86 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο 12396.17τ.μ 3695/24-02-2004
87 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 15/9/1978
88 Βαθύλακος Κων/δης Σταύρος  του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 9/9/1978
89 Βαθύλακος Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 11/9/1978
90 Βαθύλακος Κων/δου  Αναστασία του Κων/νου υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 5010.00τ.μ 76/31-12-2003
91 Βαθύλακος Κων/δου  Ειρήνη  του Νικολάου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 6704.00τ.μ 9995/02-06-2006
92 Βαθύλακος Κων/δου  Παναγιώτα του Νικόλάου υπ.αριθ. 1161 αγροτεμάχιο 13000.26τ.μ 3694/24-02-2004
93 Βαθύλακος Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
94 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10323/27-07-1978
95 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
96 Βαθύλακος Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
97 Βαθύλακος Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
98 Βαθύλακος Μαρκούλης  Βασίλειος του Αριστοτέλη υπ.αριθ. 1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9613/04-06-2004
99 Βαθύλακος Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
100 Βαθύλακος Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
101 Βαθύλακος Μπάκα ελένη του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
102 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
103 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2324,49τ.μ. 6994/29-04-2004
104 Βαθύλακος Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου & Χριστοπούλου Σοφία του Ευσταθίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2100,00τ.μ. 2430/03-06-2004
105 Βαθύλακος Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
106 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
107 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Παναγιώτης  του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
108 Βαθύλακος Παντελίδου Μαρία του Συμεών υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
109 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου υπ.αριθ. 705  αγροτεμάχιο 1922,00τ.μ. 19638/31-12-2003
110 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3500,00τ.μ. 9/9/1978
111 Βαθύλακος Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 12/9/1978
112 Βαθύλακος Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1412  αγροτεμάχιο 7537,51τ.μ. 5939/06-04-2004
113 Βαθύλακος Παταπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9424/03-06-2004
114 Βαθύλακος Πατσάκης  Ησαίας του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
115 Βαθύλακος Πατσάκη Μαρία  του Μουρατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
116 Βαθύλακος Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 433,32τ.μ. 198/17-10-2006
117 Βαθύλακος Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 20/9/1978
118 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ιωάννης  του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
119 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
120 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ.1315 αγροτεμάχιο 9661/04-06-2004
υπ.αριθ.1409 αγροτεμάχιο 6468,00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ.1413 αγροτεμάχιο
121 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
122 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
123 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 216 αγροτεμάχιο 22216,77τ.μ. 4220/03-03-2004
124 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 1994,75τ.μ. 4219/03-03-2004
125 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου υπ.αριθ.1401 αγροτεμάχιο 10437,39τ.μ. 4216/03-03-2004
126 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο 4942,43τ.μ. 4704/12-03-2004
127 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου υπ.αριθ.1137 αγροτεμάχιο 9672/04-06-2004
128 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου υπ.αριθ.1351 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 77/31-12-2003
129 Βαθύλακος υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 6989,00τ.μ.
130 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 8/9/1978
131 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 7/9/1978
132 Βαθύλακος Ποτουριάδη Αναστάσια  του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
133 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
134 Βαθύλακος Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
135 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1383 αγροτεμάχιο 2862,81τ.μ. 5463/29-03-2004
136 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1273 αγροτεμάχιο 7234,65τ.μ. 5464/29-03-2004
137 Βαθύλακος Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
138 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 408 αγροτεμάχιο 2786,95τ.μ. 5938/06-04-2004
139 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 1203α αγροτεμάχιο 2799,47τ.μ. 6011/07-04-2004
140 Βαθύλακος Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 7721,42τ.μ. 5941/06-04-2004
141 Βαθύλακος Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου υπ.αριθ. 1273 αγροτεμάχιο 1681,77τ.μ. 4218/03-03-2004
142 Βαθύλακος Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου υπ.αριθ. 1250 αγροτεμάχιο 11059,94τ.μ. 5940/06-04-2004
143 Βαθύλακος Σπυρίδης Λεόντιος του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
144 Βαθύλακος Σπυρίδης Σάββας του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 12/9/1978
146 Βαθύλακος Σπυρίδου Κυριακή του Δημοσθένη υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 7456.72τ.μ 3683/24-02-2004
147 Βαθύλακος Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου υπ. Αρίθμ. 1161 αγροτεμάχιο 9994,89 τ.μ. 58067/1785/30-06-2014
148 Βαθύλακος Στεφανίδης Σταύρος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
149 Βαθύλακος Στότογλου Αντώνης του Αβράαμ υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 13665.00τ.μ 3693/24-02-2004
150 Βαθύλακος Συμεωννίδης Χρήστος του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
151 Βαθύλακος Συμεωννίδου Ελένη του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
152 Βαθύλακος Τζελάπτση Ευαγγελία του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 9666/04-06-2004
153 Βαθύλακος Τσακαλίδης Ηλίας του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
154 Βαθύλακος Τσερέκας Αναστάσιος του Ιορδάνη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 13/9/1978
155 Βαθύλακος Τσερέκας Κων/νος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
156 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδου Σοφία του Σταύρου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 6647.91τ.μ 179/16-10-2006
157 Βαθύλακος Τσιπλακίδης   Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
158 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1281 αγροτεμάχιο 1125.00τ.μ 134/09-10-2006
159 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1304 αγροτεμάχιο 2100.00τ.μ 135/09-10-2006
160 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1173 αγροτεμάχιο 1600.00τ.μ 136/09-10-2006
161 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Ελευθέριος του Αναστασίου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 7023.20τ.μ 109/25-09-2006
162 Βαθύλακος Τσιώγκας Νικόλαος του Αχιλλέα υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 3178.00τ.μ 9388/03-06-2004
163 Βαθύλακος Χαλούδη Χρυσή του Μιχαήλ υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 2388.40τ.μ 213/17-10-2006
υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 3639.00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο 6638.00τ.μ
164 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος του Χαράλαμπου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
165 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Λαζάρου του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
166 Βαθύλακος Χαραλαμπίδου Δήμητρα του Ζαφειρίου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750.00τ.μ 9425/03-06-2004
167 Βαθύλακος Χατζηαδαμίδης Συμεών του Σωκράτη υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 9771.00τ.μ 212/17-10-2006
168 Βαθύλακος Χατζηευστρατίου Κυβέλη του Σταύρος υπ.αριθ.1203α αγροτεμάχιο 3190.06τ.μ 173/17-10-2006
169 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Αντώνιος του Λαζάρου υπ.αριθ.1393 αγροτεμάχιο 4617.36τ.μ …/31-08-2006
170 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Ελευθέριος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
171 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
172 Βαθύλακος Χατζηπετρίδης Ευστάθιος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
173 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Γεώργιος του Μελετίου υπ.αριθ.1332 αγροτεμάχιο 20375.00τ.μ 10138/04-06-2006
174 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 18/9/1978
175 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 5530.84τ.μ 10140/04-06-2004
176 Βαθύλακος Χατζησαββίδου Σοφία του Ιωακείμ υπ.αριθ.1398 αγροτεμάχιο 11170.17τ.μ 4703/12-03-2004
177 Βαθύλακος Χατζηστυλιάδης Δημήτριος του Ιακώβου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση αυτή κλήθηκαν με την αριθμ. 544/07-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στους αιτούντες, δια μέσου του Δήμου  Σερβίων – Βελβενδού,  προκειμένου  να εκθέσουν  τις απόψεις των.

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα σχετικά

έγγραφα σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Ι. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4061/2012 (Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων) και την αριθμ. 1204/51539/02-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποιος κατέχει ακίνητο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν της 05-06-1993 και η επιφάνεια του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα.

ΙΙ. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου που συγκέντρωσε η Επιτροπή, ήτοι :

  • Τα κτηματολογικά στοιχεία της Οριστικής Διανομής και της Συμπληρωματικής του αγροκτήματος «ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ», Ν. Κοζάνης έτους 1931 και 1954 και 1974, τα κτηματολογικά στοιχεία  της Οριστικής Διανομής του συνοικισμού «ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ», Ν.  Κοζάνης έτους 1961,
  • Την αριθμ  246/05-07-2017 πρόσκληση  του προέδρου της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, με την οποία καλούνταν όλοι οι αιτούντες από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017  έως Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 να προσέλθουν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο
  • γραφείο 13 του 1ου ορόφου του πρώην Νομαρχιακού καταστήματος, επί της οδού Δημοκρατίας 27 στην Κοζάνη, για να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ελλείπουν από το φάκελο τους και μέχρι την 11-09-2017.
  • Την αριθμ   544 / 7-9-2017 πρόσκληση  του προέδρου της Επιτροπής Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, με την οποία καλούνται όλοι οι αιτούντες να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής για να τεκμηριώσουν το αίτημα τους.
  • Τις αιτήσεις των ανωτέρω.
  • Τις προφορικές τοποθετήσεις των αιτούντων, όσων από αυτούς παρέστησαν  κατά τη δικάσιμο ενώπιον της Επιτροπής, τα οποία αναγράφονται  στο σώμα της αίτησης τους.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε και τον κάθε αιτούντα που παρέστη ενώπιον της  κρίνει ομόφωνα ότι δεν πληρούνται οι όροι εξαγοράς των αιτουμένων εκτάσεων που ζητούν για εξαγορά οι:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 12635/31-12-2003
2 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 15343/31-08-2006
3 Βαθύλακος Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
4 Βαθύλακος Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
5 Βαθύλακος Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
6 Βαθύλακος Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1406 αγροτεμάχιο 5209,48 401/15-10-2006
υπ.αριθ.1407 αγροτεμάχιο
7 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ υπ.αριθ.1234 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 19637/31-12-2003
8 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
9 Βαθύλακος Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 7658,66τ.μ. 4612/10-03-2004
10 Βαθύλακος Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 8362,82τ.μ. 4611/10-03-2004
11 Βαθύλακος Αμπατζίδης  Αναστάσιος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/8/1978
12 Βαθύλακος Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
13 Βαθύλακος Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
14 Βαθύλακος Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
15 Βαθύλακος Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
16 Βαθύλακος Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
17 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
18 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
19 Βαθύλακος Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
20 Βαθύλακος Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
21 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ. 25 αγροτεμάχιο 1787,47τ.μ.. 9640/04-06-2004
22 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο 6856,00τ.μ. 9644/04-06-2004
23 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 3078,21τ.μ. 9645/04-06-2004
24 Βαθύλακος Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
25 Βαθύλακος Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
26 Βαθύλακος Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
27 Βαθύλακος Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ. 18/9/1978
28 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 07/09-/1978
29 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9409/06-07-1978
30 Βαθύλακος Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους υπ.αριθ.44    αγροτεμάχιο 3119,00τ.μ. 19636/31-12-2003
31 Βαθύλακος Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου υπ.αριθ. 74   αγροτεμάχιο 1080τ.μ. 136/08-01-2004
32 Βαθύλακος Δημητριάδου Άννα του Χρήστου υπ.αριθ. 30 αγροτεμάχιο 19250τ.μ 135/08-01-2004
33 Βαθύλακος Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4702/12-03-2004
34 Βαθύλακος υπ.αριθ. 1175 αγροτεμάχιο 2622,77τ.μ.
35 Βαθύλακος Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους υπ.αριθ. 720 αγροτεμάχιο 12988,15τ.μ. 4217/03-03-2004
36 Βαθύλακος Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
37 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
38 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9669/04-06-2004
39 Βαθύλακος Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
40 Βαθύλακος Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
41 Βαθύλακος Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9663/04-06-2004
42 Βαθύλακος Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9668/04-06-2004
43 Βαθύλακος Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
44 Βαθύλακος Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
45 Βαθύλακος Ηλιάδης  Ηλία του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
46 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 21/9/1978
47 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 10226/25-07-1978
48 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννη & Ελευθεριάδης Στυλιανος του Θεοφάνη υπ.αριθ. 239 αγροτεμάχιο 3500.00τ.μ 5947/06-04-2004
49 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1196 αγροτεμάχιο 1827.00τ.μ 9323/25-05-2005
50 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1325 αγροτεμάχιο 4417.67τ.μ 9322/25-05-2006
51 Βαθύλακος Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου υπ.αριθ.981 αγροτεμάχιο 2261.66τ.μ 9971/04-06-2004
52 Βαθύλακος Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία υπ.αριθ.805  αγροτεμάχιο 9571.47τ.μ 9972/04-06-2005
53 Βαθύλακος Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου υπ.αριθ.1267 αγροτεμάχιο 2000,19τ.μ. 19640/31-12-2003
54 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
55 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 217 αγροτεμάχιο 1536,64τ.μ. 4221/31-03-2004
υπ.αριθ. 222 αγροτεμάχιο 2499,00τ.μ.
56 Βαθύλακος Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4222/03-03-2004
57 Βαθύλακος Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
58 Βαθύλακος Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
59 Βαθύλακος Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
60 Βαθύλακος Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 2955/16-11-1995
61 Βαθύλακος Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
62 Βαθύλακος Καρασαρίδης Εφραίμ του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
63 Βαθύλακος Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 11/9/1978
64 Βαθύλακος Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
65 Βαθύλακος Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
66 Βαθύλακος Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
67 Βαθύλακος Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 1009 αγροτεμάχιο 1904,00τ.μ. 9324/25-05-2006
68 Βαθύλακος Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη υπ.αριθ.      αγροτεμάχιο 1984,00τ.μ. 9177/01-06-2004
69 Βαθύλακος Κιρτικίδης Παύλος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
70 Βαθύλακος Κιρτκιίδης Σάββας του Ιορδάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
71 Βαθύλακος Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου υπ.αριθ. 1329 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 4215/03-03-2004
72 Βαθύλακος Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
73 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου υπ.αριθ. 1305 αγροτεμάχιο 3148,00τ.μ 93/11/9/2006
74 Βαθύλακος Κυπριώτης  Ζαφείριος του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
75 Βαθύλακος Κων/δης Αλέξανδρος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
76 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
77 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
78 Βαθύλακος Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
79 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
80 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10411/21-08-2009
81 Βαθύλακος Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
82 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 14/9/1978
83 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 9739/04-06-2004
84 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9996/02-06-2006
85 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
86 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο 12396.17τ.μ 3695/24-02-2004
87 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 15/9/1978
88 Βαθύλακος Κων/δης Σταύρος  του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 9/9/1978
89 Βαθύλακος Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 11/9/1978
90 Βαθύλακος Κων/δου  Αναστασία του Κων/νου υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 5010.00τ.μ 76/31-12-2003
91 Βαθύλακος Κων/δου  Ειρήνη  του Νικολάου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 6704.00τ.μ 9995/02-06-2006
92 Βαθύλακος Κων/δου  Παναγιώτα του Νικόλάου υπ.αριθ. 1161 αγροτεμάχιο 13000.26τ.μ 3694/24-02-2004
93 Βαθύλακος Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
94 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10323/27-07-1978
95 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
96 Βαθύλακος Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
97 Βαθύλακος Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
98 Βαθύλακος Μαρκούλης  Βασίλειος του Αριστοτέλη υπ.αριθ. 1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9613/04-06-2004
99 Βαθύλακος Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
100 Βαθύλακος Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
101 Βαθύλακος Μπάκα ελένη του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
102 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
103 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2324,49τ.μ. 6994/29-04-2004
104 Βαθύλακος Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου & Χριστοπούλου Σοφία του Ευσταθίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2100,00τ.μ. 2430/03-06-2004
105 Βαθύλακος Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
106 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
107 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Παναγιώτης  του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
108 Βαθύλακος Παντελίδου Μαρία του Συμεών υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
109 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου υπ.αριθ. 705  αγροτεμάχιο 1922,00τ.μ. 19638/31-12-2003
110 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3500,00τ.μ. 9/9/1978
111 Βαθύλακος Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 12/9/1978
112 Βαθύλακος Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1412  αγροτεμάχιο 7537,51τ.μ. 5939/06-04-2004
113 Βαθύλακος Παταπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9424/03-06-2004
114 Βαθύλακος Πατσάκης  Ησαίας του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
115 Βαθύλακος Πατσάκη Μαρία  του Μουρατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
116 Βαθύλακος Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 433,32τ.μ. 198/17-10-2006
117 Βαθύλακος Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 20/9/1978
118 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ιωάννης  του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
119 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
120 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ.1315 αγροτεμάχιο 9661/04-06-2004
υπ.αριθ.1409 αγροτεμάχιο 6468,00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ.1413 αγροτεμάχιο
121 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
122 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
123 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 216 αγροτεμάχιο 22216,77τ.μ. 4220/03-03-2004
124 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 1994,75τ.μ. 4219/03-03-2004
125 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου υπ.αριθ.1401 αγροτεμάχιο 10437,39τ.μ. 4216/03-03-2004
126 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο 4942,43τ.μ. 4704/12-03-2004
127 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου υπ.αριθ.1137 αγροτεμάχιο 9672/04-06-2004
128 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου υπ.αριθ.1351 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 77/31-12-2003
129 Βαθύλακος υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 6989,00τ.μ.
130 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 8/9/1978
131 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 7/9/1978
132 Βαθύλακος Ποτουριάδη Αναστάσια  του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
133 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
134 Βαθύλακος Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
135 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1383 αγροτεμάχιο 2862,81τ.μ. 5463/29-03-2004
136 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1273 αγροτεμάχιο 7234,65τ.μ. 5464/29-03-2004
137 Βαθύλακος Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
138 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 408 αγροτεμάχιο 2786,95τ.μ. 5938/06-04-2004
139 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 1203α αγροτεμάχιο 2799,47τ.μ. 6011/07-04-2004
140 Βαθύλακος Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 7721,42τ.μ. 5941/06-04-2004
141 Βαθύλακος Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου υπ.αριθ. 1273 αγροτεμάχιο 1681,77τ.μ. 4218/03-03-2004
142 Βαθύλακος Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου υπ.αριθ. 1250 αγροτεμάχιο 11059,94τ.μ. 5940/06-04-2004
143 Βαθύλακος Σπυρίδης Λεόντιος του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
144 Βαθύλακος Σπυρίδης Σάββας του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 12/9/1978
146 Βαθύλακος Σπυρίδου Κυριακή του Δημοσθένη υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 7456.72τ.μ 3683/24-02-2004
147 Βαθύλακος Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου υπ. Αρίθμ. 1161 αγροτεμάχιο 9994,89 τ.μ. 58067/1785/30-06-2014
148 Βαθύλακος Στεφανίδης Σταύρος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
149 Βαθύλακος Στότογλου Αντώνης του Αβράαμ υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 13665.00τ.μ 3693/24-02-2004
150 Βαθύλακος Συμεωννίδης Χρήστος του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
151 Βαθύλακος Συμεωννίδου Ελένη του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
152 Βαθύλακος Τζελάπτση Ευαγγελία του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 9666/04-06-2004
153 Βαθύλακος Τσακαλίδης Ηλίας του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
154 Βαθύλακος Τσερέκας Αναστάσιος του Ιορδάνη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 13/9/1978
155 Βαθύλακος Τσερέκας Κων/νος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
156 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδου Σοφία του Σταύρου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 6647.91τ.μ 179/16-10-2006
157 Βαθύλακος Τσιπλακίδης   Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
158 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1281 αγροτεμάχιο 1125.00τ.μ 134/09-10-2006
159 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1304 αγροτεμάχιο 2100.00τ.μ 135/09-10-2006
160 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1173 αγροτεμάχιο 1600.00τ.μ 136/09-10-2006
161 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Ελευθέριος του Αναστασίου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 7023.20τ.μ 109/25-09-2006
162 Βαθύλακος Τσιώγκας Νικόλαος του Αχιλλέα υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 3178.00τ.μ 9388/03-06-2004
163 Βαθύλακος Χαλούδη Χρυσή του Μιχαήλ υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 2388.40τ.μ 213/17-10-2006
υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 3639.00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο 6638.00τ.μ
164 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος του Χαράλαμπου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
165 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Λαζάρου του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
166 Βαθύλακος Χαραλαμπίδου Δήμητρα του Ζαφειρίου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750.00τ.μ 9425/03-06-2004
167 Βαθύλακος Χατζηαδαμίδης Συμεών του Σωκράτη υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 9771.00τ.μ 212/17-10-2006
168 Βαθύλακος Χατζηευστρατίου Κυβέλη του Σταύρος υπ.αριθ.1203α αγροτεμάχιο 3190.06τ.μ 173/17-10-2006
169 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Αντώνιος του Λαζάρου υπ.αριθ.1393 αγροτεμάχιο 4617.36τ.μ …/31-08-2006
170 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Ελευθέριος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
171 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
172 Βαθύλακος Χατζηπετρίδης Ευστάθιος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
173 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Γεώργιος του Μελετίου υπ.αριθ.1332 αγροτεμάχιο 20375.00τ.μ 10138/04-06-2006
174 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 18/9/1978
175 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 5530.84τ.μ 10140/04-06-2004
176 Βαθύλακος Χατζησαββίδου Σοφία του Ιωακείμ υπ.αριθ.1398 αγροτεμάχιο 11170.17τ.μ 4703/12-03-2004
177 Βαθύλακος Χατζηστυλιάδης Δημήτριος του Ιακώβου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σκεπτικό της παρούσας (σκέψεις Ι, ΙΙ) επειδή όλοι οι ανωτέρω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 23 του Ν 4061/12, καθώς και οι τροποποιητικές διατάξεις αυτού, διότι δεν υπάρχει η συνεχόμενη κατοχή των αιτουμένων εκτάσεων με παραστατικά όπως ορίζει ο νόμος  και  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  τις αιτήσεις των:
α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 12635/31-12-2003
2 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 15343/31-08-2006
3 Βαθύλακος Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
4 Βαθύλακος Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
5 Βαθύλακος Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
6 Βαθύλακος Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1406 αγροτεμάχιο 5209,48 401/15-10-2006
υπ.αριθ.1407 αγροτεμάχιο
7 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ υπ.αριθ.1234 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 19637/31-12-2003
8 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
9 Βαθύλακος Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 7658,66τ.μ. 4612/10-03-2004
10 Βαθύλακος Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 8362,82τ.μ. 4611/10-03-2004
11 Βαθύλακος Αμπατζίδης  Αναστάσιος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/8/1978
12 Βαθύλακος Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
13 Βαθύλακος Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
14 Βαθύλακος Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
15 Βαθύλακος Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
16 Βαθύλακος Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
17 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
18 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
19 Βαθύλακος Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
20 Βαθύλακος Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
21 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ. 25 αγροτεμάχιο 1787,47τ.μ.. 9640/04-06-2004
22 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο 6856,00τ.μ. 9644/04-06-2004
23 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 3078,21τ.μ. 9645/04-06-2004
24 Βαθύλακος Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
25 Βαθύλακος Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
26 Βαθύλακος Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
27 Βαθύλακος Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ. 18/9/1978
28 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 07/09-/1978
29 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9409/06-07-1978
30 Βαθύλακος Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους υπ.αριθ.44    αγροτεμάχιο 3119,00τ.μ. 19636/31-12-2003
31 Βαθύλακος Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου υπ.αριθ. 74   αγροτεμάχιο 1080τ.μ. 136/08-01-2004
32 Βαθύλακος Δημητριάδου Άννα του Χρήστου υπ.αριθ. 30 αγροτεμάχιο 19250τ.μ 135/08-01-2004
33 Βαθύλακος Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4702/12-03-2004
34 Βαθύλακος υπ.αριθ. 1175 αγροτεμάχιο 2622,77τ.μ.
35 Βαθύλακος Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους υπ.αριθ. 720 αγροτεμάχιο 12988,15τ.μ. 4217/03-03-2004
36 Βαθύλακος Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
37 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
38 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9669/04-06-2004
39 Βαθύλακος Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
40 Βαθύλακος Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
41 Βαθύλακος Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9663/04-06-2004
42 Βαθύλακος Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9668/04-06-2004
43 Βαθύλακος Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
44 Βαθύλακος Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
45 Βαθύλακος Ηλιάδης  Ηλία του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
46 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 21/9/1978
47 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 10226/25-07-1978
48 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννη & Ελευθεριάδης Στυλιανος του Θεοφάνη υπ.αριθ. 239 αγροτεμάχιο 3500.00τ.μ 5947/06-04-2004
49 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1196 αγροτεμάχιο 1827.00τ.μ 9323/25-05-2005
50 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1325 αγροτεμάχιο 4417.67τ.μ 9322/25-05-2006
51 Βαθύλακος Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου υπ.αριθ.981 αγροτεμάχιο 2261.66τ.μ 9971/04-06-2004
52 Βαθύλακος Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία υπ.αριθ.805  αγροτεμάχιο 9571.47τ.μ 9972/04-06-2005
53 Βαθύλακος Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου υπ.αριθ.1267 αγροτεμάχιο 2000,19τ.μ. 19640/31-12-2003
54 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
55 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 217 αγροτεμάχιο 1536,64τ.μ. 4221/31-03-2004
υπ.αριθ. 222 αγροτεμάχιο 2499,00τ.μ.
56 Βαθύλακος Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4222/03-03-2004
57 Βαθύλακος Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
58 Βαθύλακος Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
59 Βαθύλακος Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
60 Βαθύλακος Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 2955/16-11-1995
61 Βαθύλακος Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
62 Βαθύλακος Καρασαρίδης Εφραίμ του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
63 Βαθύλακος Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 11/9/1978
64 Βαθύλακος Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
65 Βαθύλακος Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
66 Βαθύλακος Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
67 Βαθύλακος Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 1009 αγροτεμάχιο 1904,00τ.μ. 9324/25-05-2006
68 Βαθύλακος Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη υπ.αριθ.      αγροτεμάχιο 1984,00τ.μ. 9177/01-06-2004
69 Βαθύλακος Κιρτικίδης Παύλος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
70 Βαθύλακος Κιρτκιίδης Σάββας του Ιορδάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
71 Βαθύλακος Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου υπ.αριθ. 1329 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 4215/03-03-2004
72 Βαθύλακος Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
73 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου υπ.αριθ. 1305 αγροτεμάχιο 3148,00τ.μ 93/11/9/2006
74 Βαθύλακος Κυπριώτης  Ζαφείριος του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
75 Βαθύλακος Κων/δης Αλέξανδρος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
76 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
77 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
78 Βαθύλακος Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
79 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
80 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10411/21-08-2009
81 Βαθύλακος Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
82 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 14/9/1978
83 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 9739/04-06-2004
84 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9996/02-06-2006
85 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
86 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο 12396.17τ.μ 3695/24-02-2004
87 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 15/9/1978
88 Βαθύλακος Κων/δης Σταύρος  του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 9/9/1978
89 Βαθύλακος Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 11/9/1978
90 Βαθύλακος Κων/δου  Αναστασία του Κων/νου υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 5010.00τ.μ 76/31-12-2003
91 Βαθύλακος Κων/δου  Ειρήνη  του Νικολάου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 6704.00τ.μ 9995/02-06-2006
92 Βαθύλακος Κων/δου  Παναγιώτα του Νικόλάου υπ.αριθ. 1161 αγροτεμάχιο 13000.26τ.μ 3694/24-02-2004
93 Βαθύλακος Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
94 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10323/27-07-1978
95 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
96 Βαθύλακος Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
97 Βαθύλακος Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
98 Βαθύλακος Μαρκούλης  Βασίλειος του Αριστοτέλη υπ.αριθ. 1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9613/04-06-2004
99 Βαθύλακος Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
100 Βαθύλακος Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
101 Βαθύλακος Μπάκα ελένη του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
102 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
103 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2324,49τ.μ. 6994/29-04-2004
104 Βαθύλακος Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου & Χριστοπούλου Σοφία του Ευσταθίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2100,00τ.μ. 2430/03-06-2004
105 Βαθύλακος Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
106 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
107 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Παναγιώτης  του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
108 Βαθύλακος Παντελίδου Μαρία του Συμεών υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
109 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου υπ.αριθ. 705  αγροτεμάχιο 1922,00τ.μ. 19638/31-12-2003
110 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3500,00τ.μ. 9/9/1978
111 Βαθύλακος Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 12/9/1978
112 Βαθύλακος Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1412  αγροτεμάχιο 7537,51τ.μ. 5939/06-04-2004
113 Βαθύλακος Παταπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9424/03-06-2004
114 Βαθύλακος Πατσάκης  Ησαίας του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
115 Βαθύλακος Πατσάκη Μαρία  του Μουρατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
116 Βαθύλακος Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 433,32τ.μ. 198/17-10-2006
117 Βαθύλακος Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 20/9/1978
118 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ιωάννης  του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
119 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
120 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ.1315 αγροτεμάχιο 9661/04-06-2004
υπ.αριθ.1409 αγροτεμάχιο 6468,00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ.1413 αγροτεμάχιο
121 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
122 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
123 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 216 αγροτεμάχιο 22216,77τ.μ. 4220/03-03-2004
124 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 1994,75τ.μ. 4219/03-03-2004
125 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου υπ.αριθ.1401 αγροτεμάχιο 10437,39τ.μ. 4216/03-03-2004
126 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο 4942,43τ.μ. 4704/12-03-2004
127 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου υπ.αριθ.1137 αγροτεμάχιο 9672/04-06-2004
128 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου υπ.αριθ.1351 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 77/31-12-2003
129 Βαθύλακος υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 6989,00τ.μ.
130 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 8/9/1978
131 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 7/9/1978
132 Βαθύλακος Ποτουριάδη Αναστάσια  του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
133 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
134 Βαθύλακος Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
135 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1383 αγροτεμάχιο 2862,81τ.μ. 5463/29-03-2004
136 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1273 αγροτεμάχιο 7234,65τ.μ. 5464/29-03-2004
137 Βαθύλακος Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
138 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 408 αγροτεμάχιο 2786,95τ.μ. 5938/06-04-2004
139 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 1203α αγροτεμάχιο 2799,47τ.μ. 6011/07-04-2004
140 Βαθύλακος Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 7721,42τ.μ. 5941/06-04-2004
141 Βαθύλακος Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου υπ.αριθ. 1273 αγροτεμάχιο 1681,77τ.μ. 4218/03-03-2004
142 Βαθύλακος Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου υπ.αριθ. 1250 αγροτεμάχιο 11059,94τ.μ. 5940/06-04-2004
143 Βαθύλακος Σπυρίδης Λεόντιος του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
144 Βαθύλακος Σπυρίδης Σάββας του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 12/9/1978
146 Βαθύλακος Σπυρίδου Κυριακή του Δημοσθένη υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 7456.72τ.μ 3683/24-02-2004
147 Βαθύλακος Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου υπ. Αρίθμ. 1161 αγροτεμάχιο 9994,89 τ.μ. 58067/1785/30-06-2014
148 Βαθύλακος Στεφανίδης Σταύρος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
149 Βαθύλακος Στότογλου Αντώνης του Αβράαμ υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 13665.00τ.μ 3693/24-02-2004
150 Βαθύλακος Συμεωννίδης Χρήστος του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
151 Βαθύλακος Συμεωννίδου Ελένη του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
152 Βαθύλακος Τζελάπτση Ευαγγελία του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 9666/04-06-2004
153 Βαθύλακος Τσακαλίδης Ηλίας του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
154 Βαθύλακος Τσερέκας Αναστάσιος του Ιορδάνη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 13/9/1978
155 Βαθύλακος Τσερέκας Κων/νος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
156 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδου Σοφία του Σταύρου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 6647.91τ.μ 179/16-10-2006
157 Βαθύλακος Τσιπλακίδης   Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
158 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1281 αγροτεμάχιο 1125.00τ.μ 134/09-10-2006
159 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1304 αγροτεμάχιο 2100.00τ.μ 135/09-10-2006
160 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1173 αγροτεμάχιο 1600.00τ.μ 136/09-10-2006
161 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Ελευθέριος του Αναστασίου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 7023.20τ.μ 109/25-09-2006
162 Βαθύλακος Τσιώγκας Νικόλαος του Αχιλλέα υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 3178.00τ.μ 9388/03-06-2004
163 Βαθύλακος Χαλούδη Χρυσή του Μιχαήλ υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 2388.40τ.μ 213/17-10-2006
υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 3639.00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο 6638.00τ.μ
164 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος του Χαράλαμπου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
165 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Λαζάρου του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
166 Βαθύλακος Χαραλαμπίδου Δήμητρα του Ζαφειρίου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750.00τ.μ 9425/03-06-2004
167 Βαθύλακος Χατζηαδαμίδης Συμεών του Σωκράτη υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 9771.00τ.μ 212/17-10-2006
168 Βαθύλακος Χατζηευστρατίου Κυβέλη του Σταύρος υπ.αριθ.1203α αγροτεμάχιο 3190.06τ.μ 173/17-10-2006
169 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Αντώνιος του Λαζάρου υπ.αριθ.1393 αγροτεμάχιο 4617.36τ.μ …/31-08-2006
170 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Ελευθέριος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
171 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
172 Βαθύλακος Χατζηπετρίδης Ευστάθιος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
173 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Γεώργιος του Μελετίου υπ.αριθ.1332 αγροτεμάχιο 20375.00τ.μ 10138/04-06-2006
174 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 18/9/1978
175 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 5530.84τ.μ 10140/04-06-2004
176 Βαθύλακος Χατζησαββίδου Σοφία του Ιωακείμ υπ.αριθ.1398 αγροτεμάχιο 11170.17τ.μ 4703/12-03-2004
177 Βαθύλακος Χατζηστυλιάδης Δημήτριος του Ιακώβου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε

Κοζάνη 13-10-2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΧΑΡΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

  ΕΓΡΕ  ΜΑΛΑΜΑΤΗ 

 

   

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Συνημμένα:

ΩΝΤΜ7ΛΨ-ΨΓΒ