Μετατάξεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Μετάταξης Υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής μέσω του προγράμματος της Εθελοντικης Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση