Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής μέσω του προγράμματος της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

7ΝΙ9ΩΡ3-ΥΦΠ