Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 4/2014 για απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με αριθμό 4/2014 για απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

www.gamingcommission.gov.gr