Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2-11-2021)

Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2-11-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 947/21-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S10/2021, Διαχειριστής προγράμματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Μετανάστευση Το συντομότερο δυνατό,                        15.11.2021

 

Επισημαίνεται ότι o υπάλληλος που θα αποσπαστεί θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

 

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου (ΑΔΑ: 62ΓΖ46ΜΤΛ6-ΛΙ8)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης