Προκηρύξεις θέσεων

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-12-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ1065/17-11-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S11/2021, Senior Project Officer, Το συντομότερο δυνατό, 13.12.2021

Ref. No.: S12/2021, Programme Adviser, Το συντομότερο δυνατό,  20.12.2021

 

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τις θέσεις δεν έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και για τη διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ τις Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-12-2021), με ΑΔΑ: 9ΛΑΧ46ΜΤΛ6-ΗΡΕ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης