Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) logo

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (8-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (8-12-2021)

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/967/20510/08-11-2021 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛ6-Ο0Ω) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π.7671/16.11.2021 και Α.Π.7978/26.11.2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                            ΘΕΣΗ              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ESMA/2021/VAC11/AD7, Senior Policy Officer (Investor Protection and Intermediaries Profile), Παράταση έως 13.12.2021 (23:59 τ.ώ. Παρισίων)

ESMA/2021/VAC13/AD7, Senior Policy Officer (Sustainability Reporting Profile), 17.12.2021 (23:59 τ.ώ. Παρισίων)

Πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://esmacareers.adequasys.com/

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Αρχή.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (8-12-2021), με ΑΔΑ: ΩΚΑ046ΜΤΛ6-Υ13

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/967/20510/08-11-2021 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛ6-Ο0Ω) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π.7671/16.11.2021 και Α.Π.7978/26.11.2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: